Bec tưới gốc Bubblers

Đường kính: 0.3 đến 0.9m
Lưu lượng: 0.06 đến 0.46 m3/giờ

SKU: PCN, MSBN, PCB, AFB, 5-CST-B