Bec tưới MP Corner

Bán kính: 2.5 đến 4.5m
Lưu lượng: 0.61 đến 2.00 lít/phút

SKU: MPCORNER