Bec tưới MP Strip

Bán kính: 1.5 x 9.1m
Lưu lượng: 0.72 đến 1.93 lít/phút

SKU: MP Strip