Bec tưới MP1000

Bán kính: 2.5 đến 4.6m
Lưu lượng: 0.61 đến 3.25 lít/phút

SKU: MP1000