Bec tưới MP2000

Bán kính: 4.9 đến 6.4m
Lưu lượng: 1.18 đến 6.40 lít/phút

SKU: MP2000