Bec tưới MP3500

Bán kính: 9.4 đến 10.7m
Lưu lượng: 3.94 đến 14.91 lít/phút

SKU: MP350090