Bec tưới MP800SR

Bán kính: 1.8 đến 3.5m
Lưu lượng: 0.61 đến 2.20 lít/phút

SKU: MP800SR