Béc tưới nhỏ giọt Emitters

Kiểu: 1/4″ barb, 10/32″, 1/2″ FPT
Lưu lượng: 2, 4, 8, 15, 23 lít/giờ

SKU: HE, HEB