Bec tưới Short R

Bán kính: 0.6 đến 1.8m
Lưu lượng: 0.01 đến 0.23 m3/giờ

SKU: 2Q, 2H, 4Q, 4H, 6Q, 6H