Bec tưới spray nozzle 12A

Bán kính: 2.7 đến 4.2m
Lưu lượng: 0.05 đến 0.64 m3/giờ

SKU: 12A