Bec tưới spray nozzle 15A

Bán kính: 4.0 đến 5.2m
Lưu lượng: 0.07 đến 0.95 m3/giờ

SKU: 15A