Bec tưới spray nozzle 17A

Bán kính: 4.7 đến 5.7m
Lưu lượng: 0.09 đến 1.22 m3/giờ

SKU: 17A