Bec tưới spray nozzle 4A

Bán kính: 0.9 đến 1.2m
Lưu lượng: 0.02 đến 0.22 m3/giờ

SKU: 4A