Bec tưới spray nozzle 6A

Bán kính: 1.5 đến 1.8m
Lưu lượng: 0.02 đến 0.29 m3/giờ

SKU: 6A