Bec tưới spray nozzle 8A

Bán kính: 1.7 đến 2.8m
Lưu lượng: 0.02 đến 0.30 m3/giờ

SKU: 8A