Bộ điều khiển ACC-99D

Số kênh tưới: 1 đến 99
Công nghệ tưới: Decoder, giải mã

SKU: ACC-99D