Bộ điều khiển ACC2 DECODER

Số kênh tưới: 75 đến 225
Công nghệ: Module mở rộng

SKU: A2CD