Bộ điều khiển ACC2

Số kênh tưới: 12 đến 54
Công nghệ: Module mở rộng

SKU: ACC2