Bộ điều khiển BTT

Số kênh tưới: 1
Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định.

SKU: BTT