Bộ điều khiển HCC

Số kênh tưới: 8 đến 54
Công nghệ: Modular, Wifi khả dụng

SKU: HCC