Bộ điều khiển ICC2

Số kênh tưới: 5 đến 54
Công nghệ: Module mở rộng

SKU: ICC2