Bộ điều khiển PCC

Số kênh tưới: 6, 12
Công nghệ: Block; cố định

SKU: PCC