Bộ điều khiển PRO-C

Số kênh tưới: 4 đến 16
Công nghệ: Modular, Wifi khả dụng

SKU: HPC