Bộ điều khiển Pro-HC

Số kênh tưới: 6, 12, 24
Công nghệ: Fixed, Wifi khả dụng

SKU: PHC