Bộ điều khiển XC HYBRID

Số kênh tưới: 6, 12
Công nghệ: Hoạt động bằng pin, Fixed

SKU: XC HYBRID