Bộ lập trình van không dây WVP

Số kênh tưới: 1, 2, 4
Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

SKU: WVP, WVC