Bộ lọc Azud Luxon LCA

Lưu lượng: 30 đến 150 m3/h
Dải áp suất hoạt động: 2.5 – 10 bar