Bộ lọc/ bộ lọc điều chỉnh áp

Phù hợp tưới nhỏ giọt
Linh kiện cao cấp