Bộ Lọc Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt DIG D57A

300,000  280,000 

Đảm bảo cho hệ thống nhỏ giọt hoặc đầu tưới phun mưa dạng nhỏ với thiết bị lọc nước DIG 155mesh.