Cảm biến dòng chảy HFS

Đầu cảm biến Flow-Sync
Khoảng cách đi dây tối đa: 300m

SKU: HFS