Cảm biến gió WIND-CLIK

Dòng tải tiếp điểm: 24VAC, 5A
Tốc độ gió ngắt hệ thống: 13 – 39 km/h

SKU: Wind-Clik