Co chuyên dụng HSBE

Kích thước: ½” và ¾”
Áp lực hoạt động: Max 5.5 bar

SKU: HSBE-050, HSBE-075