Co Nối Ống 6mm

2,000  1,700 

Co ống dẻo, ống nhỏ giọt 6mm