Cút Nối Nhanh Ống Nước Với Thiết Bị Tưới Cellfast Ideal Line 3/4″ (50-635)

55,000  44,000 

  • Cút nối cao cấp do Ba Lan sản xuất.
  • Giúp nối nhanh các loại vòi tưới cầm tay, thiết bị tưới với ống tưới phi 17-21mm.