Đầu Tưới Nhỏ Giọt Bù Áp Rivulis Supertif 12 Lít tưới đồi dốc

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp có chức năng bù áp giúp cân bằng lưu lượng nước tưới tại các vị trí khác nhau khi có biến thiên về áp suất. Supertif là một lựa chọn cho nhu cầu này. Đây là loại hình tưới phù hợp cho tưới cây ở đồi dốc, địa hình đồi núi