Đầu Tưới Phun Cảnh Quan Chỉnh Lưu Lượng Bán Kính DIG

25,000  20,000 

Phù hợp với nhiều loại cây trồng vườn rau, vườn hoa.
Có thể chỉnh lưu lượng từ 0 – 7.5 lít/giờ, đường kính tưới từ 0 – 3.5m tại mức áp suất 1.75bar.