Đầu Tưới Phun Mưa Rivulis S2000 + Khớp Nối Meteor 6mm (Không Bù Áp)

17,000  15,000 

Đầu tưới Rivulis S2000 Israel là lựa chọn tối ưu cho tưới phun mưa, phung sương dưới tán cây, các loại hoa màu, hoặc tưới cảnh quan.