Đầu Tưới Phun Mưa Rivulis S2000 + Khớp Nối Ống 21mm (Không Bù Áp)

14,500  14,000 

Đầu tưới Rivulis S2000 Israel là lựa chọn tối ưu cho tưới phun mưa, phung sương dưới tán cây, các loại hoa màu, hoặc tưới cảnh quan.

Bảo vệ sự thâm nhập của côn trùng

Có chức năng hạn chế bán kính tưới.

Có thể gắn trên cọc hoặc treo trên cao.