Đầu tưới Pro-Spray PRS30

Pop-up: shrub, 10cm, 15cm, 30cm
Dải áp hoạt động: 1.0 – 7.0 bar

SKU: PRS30