Đầu tưới Pro-Spray PRS40

Pop-up: shrub, 10cm, 15cm, 30cm
Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 7.0 bar

SKU: Pro PRS40