Đầu tưới Pro-Spray

Pop-up: 5cm đến 30cm
Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 7.0 bar

SKU: PROS-04, PROS-06, PROS-12