Đầu tưới PS Ultra

Pop-up: 5cm đến 15cm
Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 4.8 bar

SKU: PSU02, PSU04, PSU06