Đầu tưới Rotor G35B

Bán kính: 22.3 đến 31.4m
Lưu lượng: 6.7 đến 19.04 m3/giờ

SKU: G35B