Đầu tưới Rotor G70B

Bán kính: 16.1 đến 22.8m
Lưu lượng: 2.95 đến 7.65 m3/giờ

SKU: G70B