Đầu tưới Rotor G80B

Bán kính: 20.4 đến 26.8m
Lưu lượng: 85.1 đến 7.65 m3/giờ

SKU: G80B