Đầu tưới Rotor G85B

Bán kính: 13.1 đến 27.7m
Lưu lượng: 1.86 đến 13.06 m3/giờ

SKU: G85B