Đầu tưới Rotor I-20

Bán kính: 4.9 đến 14m
Lưu lượng: 0.07 đến 3.23 m3/giờ

SKU: I-20