Đầu tưới Rotor I-40

Bán kính: 15.2 đến 23.2m
Lưu lượng: 2.75 đến 7.76 m3/giờ

SKU: I-40