Đầu tưới Rotor PGJ

Bán kính: 4.3 đến 11.6m
Lưu lượng: 0.13 đến 1.23 m3/giờ

SKU: PGJCategory: Đầu tưới RotorTags: Dau tuoi rotor PGJ, PGJ