Đầu tưới Rotor PGP-ADJ

Bán kính: 6.4 to 15.8m
Lưu lượng: 0.10 đến 3.22 m3/giờ

SKU: PGPCategory: Đầu tưới Rotor